چی بپوشم ؟

چی بپوشم ؟
توضیحات محصول

چی بپوشم

در این مطلب از فروشگاه و همکاری در فروش داماش با کتاب بی نظیر چی بپوشم آشنا میشویم
چی بپوشم دغدغه اکثر انسان هاست که چه بپوشند تا جذاب و یا رسمی به نظر برسند
در کتاب چی بپوشم با ریزترین نکات درباره پوشیدن لباس های رسمی و غیر رسمی آشنا خواهید شد
با رعایت نکات موجود در کتاب چی بپوشم در مجالس رسمی و غیر رسمی بدرخشید