کتاب مهارتهای بالینی پرستاری تیلور

کتاب مهارتهای بالینی پرستاری تیلور
توضیحات محصول

کتاب مهارتهای بالینی پرستاری تیلور

در این مطلب از داماش(فروشگاه و همکاری در فروش) با کتاب مهارتهای بالینی پرستاری تیلور آشنا می شویم

کتاب بسیار کامل مهارتهای پرستاری در بالینی تیلور – ویرایش دوم ۲۰۱۵

این کتاب یکی از منابع بسیار کامل در زمینه آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پرستاری و حتی پرستاران کارمند می باشد.

کتاب فوق یکی از منابع اصلی آموزش در دانشگاه نیز بوده که مطالعه آن توصیه می شود.