برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد

برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد
توضیحات محصول

برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد

در این مطلب از داماش(فروشگاه و همکاری در فروش) با محصول برنامه ریزی آسان آزمون ارشد آشنا می شویم

به راحتی تصمیم بگیرید روزی چند صفحه درس بخوانید!!

با استفاده از این فایل شما قادر خواهید بود به راحتی با توجه به تعداد روزهای مانده و تعداد  کل صفحه های کتاب برای آزمون برنامه ریزی کنید.

مزایای استفاده از فایل “برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد” بدین شرح می باشد.

 

۱-برنامه ریزی آسان و راحت با توجه به تعداد روزهای مانده تا آزمون

۲-برنامه ریزی آسان و راحت با توجه به تعداد کل دفعاتی که قصد دارید کتابها را مطالعه کنید.

۳- برنامه ریزی آسان و راحت با توجه به تعداد کل صفحه های منابع آزمون

۴- تفکیک تعداد صفحه های هر کتاب و هر منبع با توجه به برنامه ریزی شما

۵- نمایش درصد  سهم هر درس نسبت کل منابع

۶- و سایر ویژگی ها

شامل ۳ فایل با فرمت اکسل:
۱- فایل برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد(مخصوص اکسل ۲۰۱۳)
۲- فایل برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد(مخصوص اکسل ۲۰۰۷)
۳- فایل نمونه جهت آشنایی بیشتر با بخش های فایل