راهنمای کامل انتخاب بهترین شغل برای شما

راهنمای کامل انتخاب بهترین شغل برای شما
توضیحات محصول

راهنمای کامل انتخاب بهترین شغل برای شما

در این مطلب از داماش(فروشگاه و همکاری در فروش) به معرفی راهنمای کامل انتخاب بهترین شغل برای شما میپردازیم

معمولا بسياري از افراد جامعه به درستي نميدانند که به چه شغلي علاقه دارند

اين در حاليست که اين افراد سالها درگير شغلي ميشوند که خود نخواسته اند !

در صورتي که فردي بخواهد شغلي را متناسب با توانايي خود انتخاب کند بايد نخست خود را بشناسد و به قابليت هاي خود پي ببرد

سپس بايد مشخص شود که به انجام چه مشاغلي علاقه مند است

خودشناسي باعث ميشود که انسان به راحتي درگير شغلي شود که تا پايان عمر و با علاقه آن را دنبال مي کند

تهيه کردن فهرستي از نقاط ضعف و قوت ميتواند در رابطه با يافتن شغل مناسب سودمند باشد

نخستين گام براي پيروزي در ميدان رقابت هاي شغلي تعيين هدف است

افراد نبايد اهداف خود را آنقدر پيچيده انتخاب کنند که بعد ها در دستيابي به آن دچار مشکل شوند
صرفا نوشتن اهداف کافي نخواهد بود بلکه بايد روشي براي دستيابي به اهداف خود تعيين کنید