پیرایش موی زنانه تعداد ۲۴۰۰ سوال تستی با جواب

توضیحات محصول

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
با این مجموعه قبل از امتحان اصلی آمادگی کامل برای گذراندن موفق دوره را بدست می آورید

کلمات کلیدی :