چی بپوشم ؟

چی بپوشم ؟
توضیحات محصول

دغدغه اکثر انسان ها این است که چه بپوشند تا جذاب و یا رسمی به نظر برسند

در این کتاب با ریزترین نکات درباره پوشیدن لباس های رسمی و غیر رسمی آشنا خواهید شد

با رعایت نکات موجود در این کتاب در مجالس رسمی و غیر رسمی بدرخشید

کلمات کلیدی :