کامل ترین و بهترین مجموعه گاوداری

کامل ترین و بهترین مجموعه گاوداری
توضیحات محصول

کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش گاوداری که توضیحات کامل در مورد گاو و گاوداری را به صورت

کاملا شیوا و ساده بیان میکند

اطلاعات زیادی در مورد سودآوری گاو و گوساله نیز شامل آموزش های این مجموعه میباشد.

کلمات کلیدی :