ناباروری و راه های درمان آن

ناباروری و راه های درمان آن
توضیحات محصول

در کشور ما طی سالهای گذشته به علت تغییر سبک زندگی و سایر عوامل هر ساله میزان ناباروری رو به افزایش بوده است

ولی امروزه با توجه به رشد روزافزون علمی بسیاری از زوج ها میتوانند لذت بچه دار شدن را تجربه کنند – در این کتاب بسیار مفید

درباره علل ناباروری و روش های مقابله با آن و همچنین روش های باردار شدن توضیحات جامع و کاملی داده شده است

با مطالع این کتاب و عمل به دستورات آن شیرینی داشتن فرزند را تجربه کنید و زندگی خود را از رفتن به سمت سراشیبی

نجات دهید

مطالعه این کتاب علاوه بر زوج های نابارور به زوج های جوانی که در حال تشکیل زندگی مشترک هستند توصیه میشود

کلمات کلیدی :